Deň predkov

Krajina sa pomaly pripravuje na zimný spánok, slnko už nemá takú silu ako predošlé obdobie. Noc sa predlžuje a čoraz viac je cítiť prítomnosť tajomna. Je to čas kedy duchovia našich predkov na nás najviac upierajú svoje zraky, preto dovoľme im prisadnúť si ku nám na malú chvíľu a vzdajme im pokorne úctu.

V piatok, 31.10.2014 okolo 16:00 sa chystáme, aj keď v skromnom počte, uctiť si predkov k posvätnému ohňu. Kto by mal chuť sa pridať, kontaktujte nás :)