Táborenie Slaviboru (súkromná akcia)

Družina Slaviboru sa pred svojou púťou po letných výpravách utáborí na úboči kopca nad Hronom na jednu noc. Rozdelí jednotlivým členom funkcie, potrénuje sa v boji a naplánuje výpravy.