Radan

Hodnosť: Družiník

                         Kedysi v mladíkovi Radanovi objavil Vlkan bojovnú dušu, ktorá ešte nezavrhla starých bohov. Rozhodol sa naučiť ho bojovať, aby pomáhal hájiť záujmy vladykovej družiny. Ako čas plynul, Radan si získal dôveru vladyku a družníkov svojou snahou a nadobúdal skúsenosti v mnohých bitkách. Teraz je verným družiníkom, ktorý sa zúčastňuje takmer každej výpravy.

2017

                                                    Wolin 2016

Bojná 2016