Lada

Hodnosť: Regrút

                         Je ženou vladyku Ratibora. Pochádza so severných území ríše, odkiaľ si ju Ratibor doviedol ako záruku vazalstva kniežaťa Ziemovita, ktorého porazil veľkoknieža Svätopluk na bojových výpravách. Ziemovit ju dal na vydaj ako svoju jedinú dcéru a potomka zároveň. Týmto sobášom zabezpečil Svätopluk sever ríše pred ďalšími výpravami na východ. Lada porodila Ratiborovi dcéru Svetlanu a ako verná žena ho sprevádza po jeho boku. Čakala kľudný a pokojný život, avšak čoraz väčší tlak na pohanstvo spôsobuje, že sa stávaju na Veľkej Morave ako pohania tŕňom v oku franskej cirkvi, ktorej dal veľkoknieža Svätopluk v ríši až príliš veľkú moc.