Ratibor

Hodnosť: Družiník, Vladyka

                   Vladyka Ratibor (zvaný) Pohan - knieža doliny Vestenickej .... pre svoju nevôľu zriecť sa starých bohov a prijať krst a kresťanskú vieru, je Veľká Morava ešte stále z veľkej časti pohanským územím hoci sa veľkoknieža Svätopluk snaží o jej pokresťančenie ako aj Rastislav pred ním, už dlhé roky. Nitriansky arcibiskup Viching preto na Ratibora a jeho verných uvalil kliatbu. Svätopluk, aby udržal v krajine pokoj medzi kresťanmi a pohanmi, Ratibora nijako nestrestal, no Ratibor musel na sneme kniežat Veľkomoravských odprisahať, že svojho potomka-následníka dá pokrstiť a bude vychovávaný v pravej kresťanskej viere pod dohľadom franských kňazov. Avšak keď sa Ratiborovi narodila dcéra Svetlana, odmietol ju pokrstiť s tým že dcéra predsa nie je nasledovník. To vyhrotilo vzájomné vzťahy natoľko, že Svätopluk Ratibora dočasne vyslal na južné hranice krajiny a dal mu za úlohu vybudovať sieť ochranných hradísk proti frankom a Maďarom v oblasti slovenskej brány. Čo bude po návrate Ratibora a jeho verných späť, je len ťažko odhadnúť. Avšak je isté že boj medzi starými bohmi a novou vierou ešte zďaleka neskončil.

Wolin 2017

Pasekamie 2017