Svorad

Hodnosť: Verbovanec             

             Svorad istého času pôsobil v družine ako otrok, z dôvodu jeho stagnujúceho progresu. Avšak po zohľadnení faktu, že verbovanci často nariekali, že sa má lepšie ako oni, sme sa rozhodli znovu ho povýšiť na verbovanca (ale nie klamem, začal sa snažiť :D)