Záves na roh

6-8e podľa veľkosti

autor: Vlkan

kontakt: https://www.facebook.com/segy.carlsberg